JAVNA NAROČILA

V skladu z 21. čl. ZJN-3 zavod Dom upokojencev Kranj, vsako leto do zadnjega dne meseca februarja, na Portalu javnih naročil (https://www.enarocanje.si) objavi seznam javnih naročil (t.i. evidenčna naročila), ki so bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je bila nižja od mejnih vrednosti po 21. čl. ZJN-3 ter enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in zanje ni bilo potrebno izvesti postopka javnega naročanja.

 

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO APARTMAJA V BARBARIGI

Dom upokojencev Kranj, Cesta 1. maja 59, 4000 Kraj, skladno z določibami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.list RS, št. 11/2018) objavja Javno dražbo za prodajo nepremičnine apartmaja v počitniškem naselju Barbariga, ki bo potekala v Domu upokojencev Kranj, Cesta 1.maja 59, Kranj, dne 30.7.2018 s pričetkom ob 10.uri.

RAZPIS /uploads/files/JAVNA DRAŽBA POČITNIŠKE ENOTE BARBARIGA.pdf

IZJAVA/uploads/files/IZJAVA-javna dražba(1).doc

ENERGETSKA IZKAZNICA/uploads/files/energetska izkaznica(1).pdf

SLIKE/uploads/files/20160522_125052(3).jpg

/uploads/files/20160522_125111(3).jpg

/uploads/files/20160522_125124(1).jpg

/uploads/files/20160522_125206(1).jpg

/uploads/files/20160522_125220(1).jpg

/uploads/files/20160522_125227(1).jpg

/uploads/files/20160522_125233(1).jpg

/uploads/files/20160522_125306(1).jpg

/uploads/files/20160522_125312(2).jpg

/uploads/files/20160522_125330(2).jpg

/uploads/files/20160522_125335(3).jpg

/uploads/files/20160522_125409.jpg

/uploads/files/20160522_125419.jpg

/uploads/files/20160522_125430.jpg

/uploads/files/20160522_125440.jpg

/uploads/files/20160522_125458.jpg

/uploads/files/20160522_125516.jpg

/uploads/files/20160522_125524.jpg

/uploads/files/20160522_125541(1).jpg

/uploads/files/20160522_125551.jpg

/uploads/files/20160522_125554.jpg

/uploads/files/20160522_125614.jpg

/uploads/files/20160522_125623.jpg